Kisi-kisi AM PAI Dan Bahasa Arab jenjang MA Tahun 2024

Kisi-kisi AM PAI Dan Bahasa Arab jenjang MA Tahun 2024

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat KSKK Madrasah telah menerbitkan Surat Edaran tentang Kisi-kisi Asesmen Madrasah mapel PAI Dan Bahasa Arab jenjang Madrasah Aliyah Tahun 2024

Kisi-kisi AM PAI Dan Bahasa Arab


Kisi-kisi AM PAI Dan Bahasa Arab Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi Guru mapel PAI dan Bahasa Arab dalam menyusun naskah soal Asesmen Madrasah yang sesuai dengan KMA 183 dan KMA 347 

Kisi-kisi AM PAI Dan Bahasa Arab MA 2024

Kisi-kisi Asesmen Madrasah jenjang MA Tahun 2024 ini tersusun berdasarkan Kurikulum 2023 serta berpedoman pada Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah serta Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah

Penerbitan Kisi-kisi AM mapel PAI Dan Bahasa Arab Tahun 2024 ini sebenarnya sudah tersusun dalam satu faile yang memuat semua jenjang pendidikan baik MI, MTs mapun MA/MAK, namun pada postingan ini mimin sengaja akan membagikan Kisi-kisi AM khusus jenjang Madrasah Ibtidaiyah

Untuk mengunduh Kisi-kisi Asesmen Madrasah Tahun 2024 yang sudah terpisan permapelnya silahkan anda dapat mengunjungi partner kami di ruang madrasah

Kisi-kisi Asesmen Madrasah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab jenjang Madrasah Aliyah, terdiri atas kisi-kisi soal mata pelajaran yang meliputi:

 • Al-Qur’an Hadis (Kurikulum 2013 sesuai KMA 183 Tahun 2019, Peminatan MIPA, IPS, Bahasa dan Budaya)
 • Al-Qur’an Hadis (Kurikulum Merdeka)
 • Akidah Akhlak (Kurikulum 2013 sesuai KMA 183 Tahun 2019, Peminatan MIPA, IPS, Bahasa dan Budaya)
 • Akidah Akhlak (Kurikulum Merdeka)
 • Fikih (Kurikulum 2013 sesuai KMA 183 Tahun 2019, Peminatan MIPA, IPS, Bahasa dan Budaya)
 • Fikih (Kurikulum Merdeka)
 • Sejarah Kebudayaan Islam (Kurikulum 2013 sesuai KMA 183 Tahun 2019, Peminatan MIPA, IPS, Bahasa dan Budaya, Keagamaan)
 • Sejarah Kebudayaan Islam (Kurikulum Merdeka)
 • Bahasa Arab (Kurikulum 2013 sesuai KMA 183 Tahun 2019, Peminatan MIPA, IPS, Bahasa dan Budaya, Keagamaan)
 • Bahasa Arab (Kurikulum Merdeka)
 • Al-Qur’an Hadis (Kurikulum 2013 sesuai KMA 183 Tahun 2019, Peminatan Keagamaan)
 • Al-Qur’an Hadis (Kurikulum Merdeka, Peminatan Keagamaan)
 • Ilmu Hadis (Kurikulum 2013 sesuai KMA 183 Tahun 2019, Peminatan Keagamaan)
 • Ilmu Hadis (Kurikulum Merdeka, Peminatan Keagamaan)
 • Ilmu Tafsir (Kurikulum 2013 sesuai KMA 183 Tahun 2019, Peminatan Keagamaan)
 • Ilmu Tafsir (Kurikulum Merdeka, Peminatan Keagamaan)
 • Tafsir (Kurikulum 2013 sesuai KMA 183 Tahun 2019, Peminatan Keagamaan)
 • Tafsir (Kurikulum Merdeka, Peminatan Keagamaan)
 • Akidah Akhlak / Ilmu Kalam dan Akhlak Tasawuf (Kurikulum 2013 sesuai KMA 183 Tahun 2019, Peminatan Keagamaan)
 • Akidah Akhlak / Ilmu Kalam dan Akhlak Tasawuf (Kurikulum Merdeka, Peminatan Keagamaan)
 • Fikih (Kurikulum 2013 sesuai KMA 183 Tahun 2019, Peminatan Keagamaan)
 • Fikih (Kurikulum Merdeka, Peminatan Keagamaan)
 • Ushul Fikih (Kurikulum 2013 sesuai KMA 183 Tahun 2019, Peminatan Keagamaan)
 • Ushul Fikih (Kurikulum Merdeka, Peminatan Keagamaan)
 • Bahasa Arab / Nahwu-Sharf-Balaghah (Kurikulum 2013 sesuai KMA 183 Tahun 2019, Peminatan Keagamaan)
 • Bahasa Arab / Nahwu-Sharf-Balaghah (Kurikulum Merdeka, Peminatan Keagamaan)

Download Kisi-kisi AM PAI Dan Bahasa Arab 2024

Bagi rekan-rekan kampus madrasah yang belum memiliki Kisi-kisi AM PAI Dan Bahasa Arab jenjang MA Tahun 2024 silahkan anda dapat mengunduhnya pada tautan berikut

 • Kisi-kisi AM PAI Dan Bahasa Arab 2024 Unduh
Demikian yang dapat mimin bagikan terkait Kisi-kisi AM PAI Dan Bahasa Arab jenjang MA Tahun 2024 ini semoga bermanfaat
Load comments